Lights
Niveos

snow grains photo library

Hlavná stránkaGalériaContacts

Hlavné triedy tvaru zrna Od IACS - Medzinárodná klasifikácia pre sezónny sneh na zemi, 2009)

Hlavné triedy tvarov zŕn sú označované pomocou symbolu alebo kódu z veľkých písmen. Podtriedy sa označujú pomocou správneho symbolu alebo štvorpísmenového skráteného kódu, pričom ku kódu hlavnej triedy sú pripojené dve malé písmená. Tento kód bude užitočný pre rôzne formáty elektronickej výmeny údajov, zatiaľ čo farby sa môžu použiť na prezentovanie v priestore alebo čase, napríklad pri výstupných modeloch snehovej pokrývky.

TriedySymbolKód
Zrážkové čiastočky/Nový snehaPP
Strojom vyrobený snehbMM
Rozpadávajúce sa a roztrieštené zrážkové čiastočky/Plstnatý snehcDF
Zaokrúhlené zrnádRG
Hranaté kryštálikyeFC
Dutinová inoväťfDH
Povrchová inoväťgSH
FirnhMF
ĽadiIF